Effecten stationsprojecten op prijs huizen

De afgelopen jaren hebben verschillende steden grotere veranderingen ondergaan. In vele grote steden is zo ook het station en de omgeving daar omheen aangepakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanleg van parken, betere wegen en de bouw van nieuwe woongelegenheden.

Het gaat dan voornamelijk om de steden Arnhem, Breda en Tilburg waar de veranderingen erg zichtbaar zijn. Naast verandering van het station zelf wordt ook de woonomgeving aantrekkelijker gemaakt. Om deze reden zal naar verwachting de huizenprijzen ook stijgen. Ook al is dit in de praktijk niet altijd het geval. In Arnhem daalden de huizenprijzen dichtbij de stationslocatie zelfs. Ook in een deel van Breda (stadscentrum) kende ze een afname van de huizenprijzen. In Tilburg en Breda (noordzijde) is dit niet het geval, daar stegen de huizenprijzen zoals verwacht. Dit alles blijkt uit onderzoek van het Centraal Plan Bureau (CPB).

De verklaringen voor daling van de huizenprijzen, bijvoorbeeld Arnhem, komen doordat mensen niet graag in de omgeving wilden wonen. Rondom het station is er meer overlast en dat is minder aantrekkelijk. In Tilburg stegen de huizenprijzen juist omdat het er wel aantrekkelijk is om te wonen. In plaats van kantoorpanden werden er meer woonhuizen gebouwd en kantoorpanden werden verbouwd tot woonhuizen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *